Společně až na vrchol ...

Digitální tisk je stále důležitější. V současné době je dosažena offsetová kvalita nebo je dokonce v mnoha aplikacích překročena. Nabízíme Vám flexibilní řešení pro flexibilní trhy. Výběr kompetentního partnera je velmi důležitý s ohledem na dynamicky probíhající rozvoj digitálního tisku ve světě.  Hunkeler, exkluzivně zastoupený společností NextPrint, je celosvětově uznávaný leader v této oblasti. Výhodou tohoto spojení je synergie, ze které profitujete Vy: myslíme jako celek a máme tím pádem nejlepší možnost nabídnout efektivní zvládnutí těch nejvyšších požadavků. Jsme pro vás partner, který vývoj nejen sleduje, ale také jej aktivně pomáhá formovat.

www.innovationdays.com

www.innovationdays.com

NextPrint

www.innovationdays.com